۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی گلپایگانی عمو امیر
کبابی گلپایگانی عمو امیر
نبردشمالی بلوار پاسدار گمنام جنب شهرداری پلاک۷۹
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۱
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱
۵۸,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb