کبابی گلپایگانی عمو امیر
کبابی گلپایگانی عمو امیر
نبردشمالی بلوار پاسدار گمنام جنب شهرداری پلاک۷۹
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۵۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱
۴۵,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97