۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی گلپایگانی عمو امیر
کبابی گلپایگانی عمو امیر
نبردشمالی بلوار پاسدار گمنام جنب شهرداری پلاک۷۹
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۱
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱
۵۸,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb