۰۲۱-۵۸۷۵۳
ساندویچی دولپی خش
ساندویچی دولپی خش
انتهای اشرفی (چهاردیواری) جنب کوچه ۱۰ پلاک ۴۶۷
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سوسیستعداد محصولات : ۱۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۲
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۳
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۳
۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۸
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb