۰۲۱-۵۸۷۵۳
کافه 66
کافه 66
شهرک غرب خیابان حسن سیف پاساژکامپیوتر روی بالکن کافه۶۶
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پاستاتعداد محصولات : ۵
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱۰
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۵
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۷
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۲۹
۸,۱۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی گرمتعداد محصولات : ۱۶
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569