۰۲۱-۵۸۷۵۳
طباخی آبیدر
طباخی آبیدر
خیابان علامه شمالی بین ۱۸و۲۰ رو به روی بانک ملت
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
صبحانهتعداد محصولات : ۲۱
۴۲,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۳
۸,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
سایرتعداد محصولات : ۴
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb