تهیه غذای تورین
تهیه غذای تورین
هروی بلوار گلزار خیابان نادر زندی غربی پلاک۲۲۷
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۳
۶۲,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۹
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۴۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۱۸,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۷۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97