نگین پخت
نگین پختفروشگاه بسته است
خیابان سی متری نیروهوایی خیابان ۷/۳۷ پلاک ۲
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۵۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۵۳,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۱,۰۰۰تومان
آش و حلیمتعداد محصولات : ۱
۴۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۶
۲۸,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۲,۰۰۰تومان
۴,۵۰۰تومان
۱۲,۵۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e