کترینگ مهرتاب
کترینگ مهرتاب
سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان داوود رشیدی خیابان شهرک نیایش مسجد چمران درب پشتی پلاک ۹
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۱۳۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۴۶,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۷
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۶,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۴
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97