۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ مهرتاب
کترینگ مهرتاب
سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان داوود رشیدی خیابان شهرک نیایش مسجد چمران درب پشتی پلاک ۹
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴
۵۳,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۴
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۸
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۶,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۴
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb