۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ مهرتاب
کترینگ مهرتاب
سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان داوود رشیدی خیابان شهرک نیایش مسجد چمران درب پشتی پلاک ۹
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۷۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۴
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۶
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۶,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb