۰۲۱-۵۸۷۵۳
در‌ راستای ایجاد رویکردی نوین و مدرن در شبکه‌ی فروشگاهی با هدف نوآوری باز در ارئه‌ی قالب یک سامانه و بستر جامع برای ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده، پلتفرم شاپ،(Shopp)، خدمات یکپارچه‌ی پرداخت، خرده فروشی و تجارت الکترونیک در نقطه‌ی سرویس، مبتنی بر ابزارهای هوشمند و رایانش ابری معرفی شده‌است. این پلتفرم با ایجاد یک زیرساخت برای متمرکزسازی خدمات ذی‌نفعان در زیست بوم هدف، ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده را تسهیل می‌نماید.
9b4c45d